Marketingové databázy. Čo sú a na čo slúžia?

Rôzne databázy tvoria vo svete obchodu, či marketingu, veľmi významnú úlohu. Svedčí o tom aj fakt, že mnohé firmy si tieto databázy kupujú alebo dokonca vytvárajú vo vlastnej réžii. Čo sú to teda databázy a na čo slúžia?

Čo sú databázy a marketingové databázy

Databázy zákazníkov sa v marketingovej teórii dajú charakterizovať ako súbory organizovaných informácií a údajov o existujúcich klientoch, prípadne o potenciálnych klientoch. Obsahovať môžu rôzne typy údajov. Či už demografické štatistiky alebo údaje ako záľuby, či preferencie ľudí. Všetko závisí od toho, na čo má byť konkrétna databáza použitá.

V tejto terminológii sa však odlišujú databázy od marketingových databáz. Firma totiž môže mať databázy, avšak na marketingové účely ich nemusí nakoniec využiť. Marketingové databázy sú teda databázy, ktoré sú využívané na marketingové účely. To znamená, že takéto databázy už musia obsahovať aj konkrétne údaje, ktoré umožňujú klientov priamo oslovovať. Čiže údaje, ktoré sú priamo využiteľné na marketingové aktivity. Nemusia to však byť len demografické údaje. Môže ísť napríklad o údaje o tom, čo klienti najčastejšie nakupujú, aké čiastky míňajú za jeden nákup a podobne. Vynikajúcim príkladom tvorby takýchto databáz sú napríklad rôzne vernostné karty veľkých obchodných reťazcov. Vďaka nim spoločnosť presne vie, kto ste, čo kupujete a koľko míňate!

Na aký účel databázy slúžia?

Firemné a marketingové databázy plnia hlavne tieto funkcie:

  • získavanie zákazníkov
  • triedenie zákazníkov podľa ich nákupných zvyklostí alebo preferencií
  • jednoduchšie oslovovanie potenciálnych klientov
  • vytváranie dobrých vzťahov so zákazníkmi
  • efektívne oslovovanie klientov

Zjednodušene sa teda dá povedať, že vďaka vytváraniu databáz sa dajú potenciálni klienti osloviť omnoho efektívnejšie a zacielenejšie. Databázy sú však využiteľné nielen na získavanie zákazníkov, ale aj na ich udržanie, vytváranie si dobrých vzťahov s nimi, či na efektívnejšiu distribúciu konkrétnych produktov. A teda, v konečnom dôsledku, na rozširovanie predajných aktivít a uskutočňovanie obchodných transakcií.

 

 

 Autorské právo: jirsak / 123RF Reklamní fotografie