Browse Author: spravca

Marketingové databázy. Čo sú a na čo slúžia?

Rôzne databázy tvoria vo svete obchodu, či marketingu, veľmi významnú úlohu. Svedčí o tom aj fakt, že mnohé firmy si tieto databázy kupujú alebo dokonca vytvárajú vo vlastnej réžii. Čo sú to teda databázy a na čo slúžia?

Čo sú databázy a marketingové databázy

Databázy zákazníkov sa v marketingovej teórii dajú charakterizovať ako súbory organizovaných informácií a údajov o existujúcich klientoch, prípadne o potenciálnych klientoch. Obsahovať môžu rôzne typy údajov. Či už demografické štatistiky alebo údaje ako záľuby, či preferencie ľudí. Všetko závisí od toho, na čo má byť konkrétna databáza použitá.

V tejto terminológii sa však odlišujú databázy od marketingových databáz. Firma totiž môže mať databázy, avšak na marketingové účely ich nemusí nakoniec využiť. Marketingové databázy sú teda databázy, ktoré sú využívané na marketingové účely. To znamená, že takéto databázy už musia obsahovať aj konkrétne údaje, ktoré umožňujú klientov priamo oslovovať. Čiže údaje, ktoré sú priamo využiteľné na marketingové aktivity. Nemusia to však byť len demografické údaje. Môže ísť napríklad o údaje o tom, čo klienti najčastejšie nakupujú, aké čiastky míňajú za jeden nákup a podobne. Vynikajúcim príkladom tvorby takýchto databáz sú napríklad rôzne vernostné karty veľkých obchodných reťazcov. Vďaka nim spoločnosť presne vie, kto ste, čo kupujete a koľko míňate!

Na aký účel databázy slúžia?

Firemné a marketingové databázy plnia hlavne tieto funkcie:

  • získavanie zákazníkov
  • triedenie zákazníkov podľa ich nákupných zvyklostí alebo preferencií
  • jednoduchšie oslovovanie potenciálnych klientov
  • vytváranie dobrých vzťahov so zákazníkmi
  • efektívne oslovovanie klientov

Zjednodušene sa teda dá povedať, že vďaka vytváraniu databáz sa dajú potenciálni klienti osloviť omnoho efektívnejšie a zacielenejšie. Databázy sú však využiteľné nielen na získavanie zákazníkov, ale aj na ich udržanie, vytváranie si dobrých vzťahov s nimi, či na efektívnejšiu distribúciu konkrétnych produktov. A teda, v konečnom dôsledku, na rozširovanie predajných aktivít a uskutočňovanie obchodných transakcií.

 

 

 Autorské právo: jirsak / 123RF Reklamní fotografie

Vytvorte si databázy budúcich klientov

Máte vo svojej firme záujem vytvoriť databázy zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov? Dobrý nápad. Takéto databázy Vám môžu byť veľmi nápomocné pri rôznych marketingových aktivitách, ale tiež pri aktívnom vyhľadávaní klientov, či dokonca pri snahách o zvýšenie predaja. Pretože databázy nemusíte získavať len kúpou. Môžete si ich celkom jednoducho aj vytvoriť.

Spotrebiteľské súťaže a tvorba databázy

Viete o tom, že mnohé firmy zaplatia ročne nemalé peniaze za to, aby si mohli kúpiť databázy klientov? A takéto databázy, ktoré si nevytvoria vo vlastnej réžii, pre nich často krát ani nie sú takpovediac šité na mieru. Preto je lepšie, keď si databázy vytvoria vo vlastnej réžii. Nielenže dokážu ušetriť, ale majú k dispozícii relevantné databázy s údajmi, ktoré naozaj potrebujú. Ako však takéto databázy vytvoriť? Odpoveďou sú spotrebiteľské súťaže.

Skúste si predstaviť situáciu. Ste majiteľom e-shopu, pričom prevádzkujete aj stránku na sociálnej sieti. Chcete získať nových klientov a osloviť čo najviac potenciálnych klientov. Preto na sociálnej sieti uverejníte informáciu o tom, že na eshope prebieha súťaž napríklad o nákupné poukážky. Jediné, čo musia záujemcovia urobiť, je zadať svoje meno a emailovú adresu. Samozrejmosťou je tiež súhlas so spracovaním údajov, teda aj s použitím emailovej adresy. A čo týmto spôsobom získate? Za malú investíciu v podobe nákupnej poukážky, ktorú niekomu darujete, získate množstvo kontaktov. Týchto záujemcov, ktorí síce nevyhrali, no do súťaže sa zapojili, potom môžete prostredníctvom emailov oslovovať so zaujímavými ponukami.

Podobným príkladom je súťaž organizovaná SPP. Cieľom tejto súťaže bola práve aktualizácia emailových adries existujúcich klientov SPP. Účelom dokonca nebolo ani získavanie nových klientov. SPP malo záujem o aktualizáciu emailových adries z dôvodu zefektívnenia komunikácie s existujúcimi klientmi. Podmienkou súťaže bolo len zadanie emailovej adresy a súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom víťaz získal nákupnú poukážku do obchodného domu. SPP tak získali nové emailové adresy svojich klientov, prostredníctvom ktorých s nimi môžu efektívne komunikovať.

Ako vidíte, vytvorenie databázy klientov alebo aj potenciálnych klientov vôbec nemusí byť tak zložité, ako sa zdá. Stačí jedna šikovne zorganizovaná súťaž!

 

 

Autorské právo: ra2studio / 123RF Reklamní fotografie